Cennik Usług

S T O M A T O L O G I A Z A C H O W A W C Z A

Badanie stomatologiczne 50 pln
Znieczulenie 30 pln
Rvg 30 pln
Wypełnienie w zębie stałym małe 150 pln
Wypełnienie w zębie stałym 1 powierzchnia 170 pln
Wypełnienie w zębie stałym 2 powierzchnie 190 pln
Wypełnienie w zębie stałym 3 powierzchnie 220 pln
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym 250 pln
Licówka z materiału kompozytowego 200-300 pln
Odbudowa zębów metoda flow-injection
(cena za 1 ząb)
1000 pln
Opatrunek leczniczy 100 pln
Leczenie nadwrażliwości
(cena za 1 ząb)
30 pln
Wybielanie gabinet/szyny 800 pln
Wybielanie zęba martwego
następna wizyta
150 pln
100 pln

S T O M A T O L O G I A D Z I E C I Ę C A

Badanie stomatologiczne 50 pln
Znieczulenie 30 pln
Wypełnienie w zębie mlecznym 100 pln
Wizyta adaptacyjna 50 pln
Amputacja w zębie mlecznym 50 pln
Lapis 50 pln

P R O F I L A K T Y K A

Scaling i piaskowanie 250 pln
Lakierowanie oba łuki 100 pln
Lakowanie bruzd 100 pln
Piaskowanie 120 pln
Poszerzone lakowanie 120 pln
Szynowanie zębów – jeden ząb 150 pln

E N D O D O N C J A

Leczenie zęba z jednym kanałem 250 pln
Leczenie zęba z dwoma kanałami 400 pln
Leczenie zęba z trzema kanałami 600 pln
Płukanie kanału, opatrunek 100 pln
Zastosowanie koferdamu 40 pln
Ponowne leczenie kanałowe +50%

P R O T E T Y K A

Wkład koronowo-korzeniowy lany 450 pln
Wkład koronowy inlay/onlay kompozytowy 750 pln
Wkład koronowy inlay/onlay porcelanowy 1100 pln
Korona metalowa licowana porcelaną800 pln
Korona pełnoceramiczna 1500 pln
Korona tymczasowa bezpośrednia 150 pln
Korona tymczasowa pośrednia 300 pln
Licówka porcelanowa 1500 pln
Proteza szkieletowa 2000 pln
Proteza szkieletowa na zamkach/zatrzaskach 2000 pln
Zamek /zatrzask 700 pln
Proteza całkowita 1600 pln
Proteza częściowa (cena za jeden punkt) 80 pln
Proteza natychmiastowa (cena za jeden punkt) 120 pln
Naprawa protezy (cena za jeden punkt)
każdy nastepny
150 pln
90 pln
Podścielenie protezy 250 pln
Szyna, deprogramator 750 pln

C H I R U R G I A

Znieczulenie 30 pln
Ekstrakcja zęba stałego 200 pln
Ekstrakcja zęba mlecznego 80-100 pln
Ekstrakcja ósemki 300-500 pln
Dłutowanie zęba stałego 350 pln
Zamknięcie zatoki szczękowej 250 pln
Resekcja wierzchołka korzenia 350 pln
Podcięcie wędzidełka 200 pln
Szycie zębodołu 50 pln
Nacięcie ropnia 100 pln
Leczenie stanu zapalnego zębodołu 80 pln
I-PRF, A-PRF 100 pln
Regeneracja kości
*cena zależna od ilości biomateriału
500 pln*

I M P L A N T O L O G I A

Implant MIS 7 część chirurgiczna 2500 pln
Implant Global D część chirurgiczna 2700 pln
Odsłona implantu/śruba gojąca 220 pln
Korona pełnoceramiczna na implancie 2500 pln
Korona tymczasowa na implancie 450 pln
Zamknięte podniesienie dna zatoki 1300 pln
Usunięcie niezintegrowanego implantu 200 pln
Usunięcie uszkodzonego implantu Od 1000 pln